DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Podanie o przyjęcie do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu
  • Podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminu w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej z kwalifikacji T.07; T.08 i kursu TG.08. 
  • Praktyka zawodowa