1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji.

Wszystkie kwalifikacyjne kursy zawodowe są BEZPŁATNE.

Nie prowadzimy polityki ukrytych cen i nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych.

BEZPŁATNIE wystawiamy wszystkie potrzebne zaświadczenia.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Obecnie kursy odbywają się na kierunkach:

  • Opiekun medyczny
  • Technik turystyki na terenach wiejskich
  • Technik usług kosmetycznych
  • Florysta
  • Magazynier-Logistyk

Chcesz dowiedzieć się jak rozpocząć naukę- kliknij tutaj.