Palmowski Łukasz – Dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu. W dobie zreformowanej oświaty jest on bardzo ważna postacią, która przez pryzmat swojej wiedzy musi sprostać szerokim i niekiedy bardzo trudnym zadaniom menadżerskim. Sprawuje on kontrolę nie tylko nad finansami placówki, reprezentowaniem jej na zewnątrz oraz sprawowaniem nadzoru nad gronem pedagogicznym, ale również nad stwarzaniem warunków do rozwoju placówki oraz nauczającej w niej pracowników poprzez ciągłe doszkalanie, rozwijanie ich umiejętności oraz jako najważniejszy aspekt, poprzez prowadzenie dialogu pomiędzy różnymi stronami negocjacji.

____________________________________________________________________________________________

Nizielski Andrzej – Dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. Nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Do Raciąża przyjechał, jako młody człowiek, czterdzieści lat temu. Działacze sportowi zaangażowali go do pracy w  klubie Błękitni Raciąż
Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1980 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciążu, pracując jednocześnie jako trener piłki nożnej. Był inicjatorem i założycielem pierwszej szkoły niepublicznej w Raciążu (1993 rok), która istnieje do dnia dzisiejszego.
Dyrektor jest organizatorem wielu konkursów dla uczniów szkół publicznych Raciąża, a zespół przez niego kierowany – miejscem wielu cennych inicjatyw edukacyjnych i artystycznych.
Przez cały okres pracy pedagogicznej podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył:
kurs menedżerów oświaty, kurs przygotowujący do monitorowania reformy oświaty, kurs programowania pracy szkoły,kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, kurs “Programowanie Pracy Szkoły”, kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
Dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, przywiązuje bardzo dużą wagę do popularyzacji sportu wśród młodzieży.
W latach 1988 – 1993 był aktywnym nauczycielem wychowania fizycznego, działaczem sportowym:
członkiem Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Ciechanowie, członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w Ciechanowie, Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie, Prezesem Honorowym COOZPN, członkiem zarządu MZPN od 1998 roku  do dnia dzisiejszego, V-ce przewodniczącym Komisji piłkarstwa młodzieżowego  MZPN.

Posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z młodzieżą uzdolnioną sportowo. W 1991 roku ukończył kurs trenera I klasy w piłce nożnej, a sześć lat później, uzyskał licencję trenera PZPN upoważniającą do prowadzenia zespołów I i II ligi w Polsce.
Swoje umiejętności wykorzystuje do pracy szkoleniowej na terenie województwa mazowieckiego. W 1989 r. uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie kultury fizycznej. Jest zaangażowany w proces reformowania oświaty.
Za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu i oświaty został odznaczony:
Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Ministra Sportu i Turystyki (2011), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011). Odznaczeniami i medalem PZPN, MZPN, COOZPN.

Dowiedz się więcej – STRONA ANDRZEJA NIZIELSKIEGO