mgr Palmowski Łukasz

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Podstawy przedsiębiorczości, Działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym, Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
mgr inż. Marta Samoraj

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Usługi agroturystyczne, Obsługa turystyczna, Praktyka zawodowa
dr inż. Hanna Szałkowska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Działalność turystyczna obszarach wiejskich, Usługi żywieniowe, Usługi Noclegowe
mgr Małgorzata Michalska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych, Pracowania pierwszej pomocy, Pracownia umiejętności zawodowych, Elementy anatomii i patologi człowieka, Opieka i pielęgnacja człowieka
mgr Agnieszka Jóźwik

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Teoria masażu, Pracownia masażu
mgr Monika Czyżyk-Dureńska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Język obcy zawodowy (angielski)
mgr Monika Uchniewska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Pracownia komunikacji interpersonalnej
mgr Janina Jóźwiak

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Język angielski w ochronie osób i mienia
mgr Edyta Obrębska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Język obcy zawodowy (niemiecki)

mgr Iwona Dąbrowska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Język obcy zawodowy (niemiecki)
mgr Małgorzata Żuchowska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Język obcy zawodowy (angielski)
mgr Zofia Wojciechowska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, Anatomia i fizjopatologia
mgr Anna Niesłuchowska

NAUCZANE PRZEDMIOTY : Podstawy psychologii i socjologii
mgr Ireneusz Kochanowski

NAUCZANE PRZEDMIOTY :
Podstawy prawa w ochronie osób i mienia, Ochrona osób, Konwojowanie
mgr Grzegorz Mańkowski

NAUCZANE PRZEDMIOTY :
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ergonomia w procesie pracy, Ocena ryzyka zawodowego
mgr Leszek Brdak

NAUCZANE PRZEDMIOTY :
Techniki interwencyjne i samoobrona oraz przedmioty zawodowe w ramach kształcenia w zawodach – technik logistyk i technik spedytor
mgr inż. Stanisław Gołębiowski

NAUCZANE PRZEDMIOTY :
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Techniczne bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Wiesław Mostowy

NAUCZANE PRZEDMIOTY :
Podstawy prawa pracy


mgr Monika Pankowska-Duber

Zarys psychologii i socjologii

mgr Agnieszka Walczak

Teoria Masażu, podstawy fizjoterapii