MATERIAŁY DO ZDALNEGO NAUCZANIA


KKZ OPIEKUN MEDYCZNY RACIĄŻ – Kurs 2020

Zarys Psychologii i Socjologii (Wprowadzenie do przedmiotu)

9.05.2020 – KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA


9.05.2020 – JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W OCHRONIE ZDROWIASŁÓWKA I ZWROTY MEDYCZNE (problemy zdrowotne, zwroty u lekarza)


CZĘŚCI CIAŁA (wymowa)


WIZYTA U LEKARZA (opisywanie objawów, rady)


WIZYTA U LEKARZA (pytania, objawy, instrukcje, rady)


AT THE HOSPITAL (scenka w szpitalu)

10.05.2020 – JĘZYK MIGOWY


16.05.2020 – JĘZYK ANGIELSKI


16.05.2020 – KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA


30.05.2020 – ANATOMIA, FIZJOLOGIA I PATOLOGIA Z ELEMENTAMI PIERWSZEJ POMOCY


6.06.2020 – OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ


7.06.2020 – JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W OCHRONIE ZDROWIA


13.06.2020 – JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W OCHRONIE ZDROWIA


20.06.2020 – OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ


4.07.2020 – OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ


11.07.2020 – OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ


02.08.2020 – OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ


01.08.2020 – ZDROWIE PUBLICZNE


09.08.2020 – ZDROWIE PUBLICZNE

Tematy

1. Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce.

2.  System finansowania ochrony zdrowia.

3.  Struktura i zadania NFZ i ZUS.

4.  Zakres i rodzaje świadczeń zdrowotnych.

5.  Standardy usług medycznych.