___________________________________________________________________________________________

FILMY PREZENTUJĄCE ZAWÓD

____________________________________________________________________________________________

Film ten zawiera:

• opis zawodu zgodny z terminologią i wytycznymi klasyfikacji zawodów,

• charakterystykę pracy w zawodzie przedstawioną w sposób zgodny z klasyfikacją zawodów,

• sposób uzyskania kwalifikacji zawodowych i możliwości kształcenia w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub studiach wyższych,

• informację o tym, co można robić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, gdzie znaleźć pracę, jak się o nią ubiegać.

Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.

____________________________________________________________________________________________

E-PODRĘCZNIKI

____________________________________________________________________________________________

1.Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

2.Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia

3.Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych

4.Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki

5.Charakteryzowanie budowy i czynności organizmu człowieka

6.Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka

7.Wykonywanie sprężystego odkształcania tkanek

8.Wykonywanie masażu poszczególnych części ciała

9.Korzystanie z programów komputerowych wspomagających pracę masażysty

10.Badanie i diagnozowanie pacjenta dla potrzeb masażu leczniczego

11.Wykonywanie drenażu limfatycznego

12.Wykonywanie masażu segmentarnego

13.Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego

14.Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej

15.Wykonywanie masażu sportowego

16.Wykonywanie masażu u sportowców różnych dyscyplin sportowych

17.Wykonywanie masażu w urazach sportowych

18.Wykonywanie masażu relaksacyjnego

19.Wykonywanie masażu kosmetycznego

20.Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego rodzaju zmianach tkankowych