Szkoła Policealna STO w Raciążu to wymarzona oferta dla osób, które chcą zdobyć nowy i poszukiwany zawód .Oferta naszej szkoły jest dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Dzięki własnej siedzibie i bardzo dobrze wyposażonym pracowniom zawodowym nauka idealnie łączy się z praktyką. Wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska gwarantuje uzyskanie znakomitych wyników z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA.

Nie prowadzimy polityki ukrytych cen i nie pobieramy żadnych opłat dodatkowych.

BEZPŁATNIE wystawiamy wszystkie potrzebne zaświadczenia.

W Szkole Policealnej STO w Raciążu uczyć się może każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nauka w szkołach policealnych przewidziana jest dla absolwentów liceum bądź technikum. Kandydat do Szkoły Policealnej STO w Raciążu nie musi posiadać matury.

Obecnie w Szkole Policealnej trwa nauka na kierunkach:

·  Technik BHP

·  Technik ochrony fizycznej osób i mienia

·  Asystent Osoby Niepełnosprawnej

·  Ogrodnik

·  Asystent osoby niepełnosprawnej

·  Opiekun medyczny

·  Technik sterylizacji medycznej

·  Technik administracji

·  Technik usług pocztowych i finansowych

·  Florysta

·  Technik Usług Kosmetycznych

Chcesz dowiedzieć się jak rozpocząć naukę- kliknij tutaj.