REKRUTACJA ONLINE

WYPEŁNIJ PODANIE PRZEZ INTERNET


Wybierz kierunek

Seria i nr dowodu osobistego (wymagane)

Deklaruję dobrowolną wpłatę składki na radę słuchaczy w wysokości
20zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca

Załączniki

Skan ostatniego świadectwa ukończenia szkoły

Zdjęcie (Zdjęcie spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz wizerunku utrwalonego jako fotografia i/lub nagranie video w celu promocji na stronie internetowej szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922.