O placówce

Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku ofertę programową. Duży wybór kierunków w szkole policealnej oraz na kursach zawodowych daje gwarancję, że każdy znajdzie u nas kierunek dostosowany do swoich potrzeb, zainteresowań i predyspozycji.

W naszych placówkach troszczymy się nie tylko o rozwój słuchaczy, ale także o klimat panujący w szkole. Starannie dobrany, życzliwy i kompetentny zespół administracyjny i pedagogiczny zadba o pozytywny wynik Twojej edukacji .

Wyróżnia nas…

Współczesny świat rozwija się w bardzo szybkim tempie, przez co odkrywa przed nami nowe możliwości, ale i zarazem stwarza poważne zagrożenia. Cywilizacja z jednej strony daje wolność, z drugiej zaś odbiera poczucie bezpieczeństwa. Dynamika zmian w otoczeniu człowieka sprzyja więc konieczności uczenia się przez całe życie.
Dlatego też edukacja dorosłych powinna pomagać w zrozumieniu problemów współczesnej cywilizacji, życia codziennego i potrzeb współczesnych ludzi i ich świata.

Uczenie się dorosłych w dzisiejszych czasach jest niezbędne także biorąc pod uwagę niż demograficzny. Z tego względu ludzie będą musieli dłużej pracować zawodowo oraz systematycznie opanowywać nową technologię i technikę pracy.

Poza tym obecnie wykształcenie przestało być postrzegane jako podstawa zatrudnienia w jednym miejscu pracy przez całe życie. Dlatego ważne jest, by dorośli zdobywali kolejne kompetencje.

Publiczna Szkoła Policealna oraz Niepubliczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego STO w Raciążu proponuje naukę: w systemie zaocznym, zajęcia dydaktyczne trwać będą 10 miesięcy w roku szkolnym, absolwenci po ukończeniu oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz dyplom technika w wyuczonym zawodzie. Na stronie znajdziecie informacje bieżące dla słuchaczy, plany zjazdów, harmonogramy egzaminów oraz materiał z zajęć lekcyjnych.

Sprawdź, w jakich kierunkach prowadzimy kształcenie. KIERUNKI KSZTAŁCENIA