W Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu funkcjonuje Rada Słuchaczy, na którą należy wpłacać opłatę miesięczną w wysokości 20,00.

Nr konta:

13 8233 0004 0012 3031 2000 0001

z dopiskiem: opłata na RS , imię i nazwisko, semestr, kierunek