DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Podanie o przyjęcie do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu
  • Deklaracje przystąpienia do egzaminów w zawodzie

WYŚLIJ DEKLARACJĘ ONLINE

Pobierz i wydrukuj odpowiedzi wzór deklaracji z listy powyżej. Wypełnij, zeskanuj lub zrób zdjęcie i odeślij do nas korzystając z poniższego formularza.

Wybierz kierunek

Zdjęcie (Dodaj skan lub zdjęcie deklaracji)


  • Praktyka zawodowa

  • Skierowania na badania lekarskie kierunkowe
  • Wniosek o wydanie dyplomu*/suplementu do dyplomu* potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Kursanci, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne i posiadają średnie wykształcenie mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Poniżej zamieszczamy wymagane wnioski do OKE w Warszawie do których dołączyć należy świadectwo ukończenia szkoły średniej) .

Wypełniony wniosek wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły średniej należy przesłać listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

lub skany wyżej wymienionych dokumentów elektronicznie na adres e-mail:
wbia@oke.waw.pl