Florysta tworzy dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Kariera

Osoby, które ukończą kursy florystyczne mają możliwość pracy w kwiaciarni lub otwarcia własnej działalności w tym zakresie. Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaju firmy dekoratorskie. Zajmują się one przygotowywaniem wystrojów sal na przyjęcia takie jak śluby, komunie czy chrzciny. Innym miejsce, gdzie floryści znajdą dla siebie miejsce są firmy świadczące usługi z zakresu aranżacji ogrodów oraz wnętrz z wykorzystaniem dekoracji roślinnych.

Po ukończeniu szkoły absolwent może wykonywać zadania:

 • planowanie i wykonywanie projektów dekoracji roślinnych;
 • dobór materiału roślinnego do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu
  i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia;
 • przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania
  dekoracji;
 • pielęgnacja roślin ciętych, doniczkowych o gotowych dekoracji florystycznych;
 • stylizacja wnętrz materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, kościołach,
  mieszkaniach itp.

Uzyskane kwalifikacje:

RL. 26 – Wykonywanie kompozycji florystycznych.


Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się prowadzeniem rejestrów oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia.

Kariera

Absolwent kierunku może podjąć pracę na stanowisku technik BHP między innymi w zakładach pracy, służbach BHP, Urzędach Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

Uzyskane kwalifikacje:
BPO.01 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

____________________________________________________________________________________________

Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich jest nowym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do: organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, a także obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Absolwent kończący kurs uzyskuje uprawnienia pozwalające na przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej. Umożliwia otrzymanie dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania ułatwiające start młodym rolnikom, pozyskanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa premii dla Młodego Rolnika.

Kariera

Absolwent kierunku może pracować w gospodarstwach agroturystycznych bądź prowadzić własne gospodarstwo. Może organizować wycieczki, imprezy okolicznościowe oraz wypoczynek w miejscach tego rodzaju.

Uzyskane kwalifikacje:
TG.08 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

________________________________________________________________________________________________________

Techniku Usług Kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce.

Kariera

Jako technik usług kosmetycznych możesz pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotować się do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Uzyskane kwalifikacje:
FRK.04 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

______________________________________________________________________________________________________

Opiekun medyczny to najbardziej uniwersalny kierunek medyczny, gdyż po jego ukończeniu można pracować zarówno z chorymi wymagającymi opieki czasowo, jak i z takimi, którzy pomocy wymagają stale (starszymi, niepełnosprawnymi). Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią podstawę wszystkich zawodów medycznych kształconych na poziomie szkoły policealnej, które mogą być uzupełnione jedynie dodatkową kwalifikacją.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Uzyskane kwalifikacje: MED. 03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

______________________________________________________________________________________________________

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba, której zadaniem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa ochranianych osób lub obszarów. Do jego obowiązków należy planowanie ochrony,  wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, zabezpieczanie imprez masowych. W stanie absolutnej konieczności technik ochrony fizycznej i mienia ma uprawnienia, by posługiwać się bronią palną. Osoba, która chciałaby zdobyć kwalifikacje do pracy w ochronie, powinna być opanowana, spostrzegawcza i dyskretna. Odwaga i dobra pamięć to również ważne cechy kandydata na to stanowisko. Opanowanie oraz umiejętność pracy w stresie są niezbędne,  by pracować w ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien mieć dobrą pamięć i właściwą koordynację wzrokowo-ruchową.

Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie na różnych szczeblach w agencjach ochrony, firmach szkoleniowych. Po uzyskaniu koncesji otrzymają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i założenia własnej agencji ochrony.

Uzyskane kwalifikacje: MS.03. Ochrona osób i mienia.

______________________________________________________________________________________________________